El significat dels números en el QiGong

Compartir con:

Des de temps molt remots, diverses civilitzacions han atribuït al números, a més del seu significat com a representació d’una quantitat, un cert significat simbòlic per tal descriure un món espiritual. Probablement, en cap país com a la Xina s'ha desenvolupat tant el seu ús simbòlic. La interpretació simbòlica d'alguns d’aquests números no sempre coincideix amb la seguida a Occident, però, en altres casos, existeix una extraordinària coincidència en la seva interpretació.

El seu significat ha estat utilitzat per moltes religions per donar una comprensió concreta d'idees abstractes o de difícil expressió. Per exemple, en el budisme tibetà, a part de les dues escoles principals Kagyupa i Gelupa, n’existeixen unes altres d'orientació més interna, que podríem definir com “alquímica”, que utilitzen els números per expressar realitats i/o veritats abstractes només comprensibles amb la imaginació. I certs sistemes de QiGong (Chikung) d’origen budista -com el Luohan Gong- antigament anomenats Nei Gong (treball intern), van guardar una relació numèrica en les seves repeticions de moviments. Era una forma de transmetre un coneixement a l'estudiant, com un camí de realització a través del moviment, que a més de la respiració i la correcta actitud mental, servia per a un desenvolupament personal.

Atès que el significat simbòlic dels números juga un paper molt important en el sentit intern d’alguns sistemes de QiGong -com el Luohan Gong- a través del nombre de repeticions dels seus moviments, de les respiracions, etc., és desitjable donar a conèixer el significat més elemental que els xinesos els atribueixen, per ajudar als que practiquen aquests exercicis a incorporar-hi el sentiments i la intenció correcta.

El número 1

L'1 és el símbol de la unitat. És el primer dels números i significa el començament de tot càlcul, mentre que el 10 és el límit on acaba. És un nombre perfecte. Els números entre 1 i 10 formen part dels denominats principis Yang (actius) i els de principis Yin (passius). Els nombres senars es denominen perfectes i s'associen amb el principi Yang, mentre que els nombres parells es consideren imperfectes i pertanyen als de principis Yin. El número 1 és de principi Yang.

El número 2

El 2 representa el principi Yin, o, més aviat, la unió amb Yang. Simbolitza la dualitat, la llum i la foscor, el bo i el dolent, allò masculí i allò femení, el positiu i el negatiu, etc. Com diu la cultura tradicional Xinesa: “Existeix el principi Yin, o Terra, que quan s'uneix al principi Yang, o Cel, engendra l'Ésser humà, i d'aquí sorgeix el número 3, simbolitzat pel triangle”.

El número 3

El número 3 és el resultat de la unió dels principis duals simbolitzats pel Yin i el Yang. El seu resultat és l'Ésser humà. Per aquest motiu, aquest número és també considerat de principi Yang, generador o creador de vida.

En certes escoles filosòfiques orientals, aquest número té una enorme importància en els seus rituals, tals com les tres prostracions davant de l'altar dels avantpassats, les tres varetes d'encens en les ofrenes, les tres salutacions als mestres antics, etc.

El número 4

El número 4, tant entre els orientals, com a Occident, representen la matèria i la terra física, a diferència del principi Terra representat amb el número 2.

El 4 és el quadrat, un principi Yin, i per tant representa la matèria en la seva forma més densa. Una representació del món per als xinesos seria un cercle -l'espai- que conté en el seu interior un quadrat que simbolitza la Terra. Es troba representat en monedes antigues xineses.

En algunes escoles budistes, simbolitza la voluntat expressada, el resultat de la unió de l'1 i el 2, o del Cel i la Terra, que dona com a resultat l'Ésser humà, en el seu nivell més elevat.

El número 6

Aquest número, en la cultura tradicional xinesa, té una importància especial i els xinesos parlen de les “sis arts antigues”, que són: l'etiqueta (normes i costums socials), la música, el tir amb arc, l'escriptura, el dibuix i la conducció de carros de cavalls.

En el símbol del Bagua, que representa els vuit fenòmens de la naturalesa, cada fenomen es representa per sis línies contínues o discontínues. L’hexagram de la Terra està representat per sis línies discontínues, que així en formen dotze, però, malgrat això, el número sis juga un paper important en el simbolisme xinès.

Per exemple: el 6 representa la voluntat de l'ésser humà i del Cel al mateix temps, representant el camí que s’ha de seguir. Seria com el lloc on s’ha de mirar o dirigir l’atenció per tal d’aconseguir la seva realització.

En algunes cultures és representat per dos triangles entrellaçats. El superior simbolitza la voluntat del cel mirant cap avall i l'inferior la voluntat de l'ésser humà mirant cap amunt. Aquests dos triangles han d'estar ben equilibrats, i algunes de les maneres d’aconseguir-ho és mitjançà les “sis arts antigues”, com deien els antics xinesos.

El número 9

Nou és el quadrat de tres, i és un dels números més importants. Està particularment associat amb el Cel, les coses espirituals i el principi Yang. Per exemple: un ésser humà havia de colpejar-se el cap contra el terra nou vegades quan adorava el Cel. I, a l'antiga Xina, la terra es dividia en granges de nou quadrats.

El 9 representa la fi d'un cicle, la culminació d'un cicle, però encara sense sublimar, seria com posseir la saviesa, però sense aplicar-la. O com, si partint del grau 0 d'un zodíac, es completés un cercle i s’arribés als 360 graus i es tornés a començar un altre cercle, però en un nivell superior.

Representa la finalització d'un cicle en el qual l'ésser humà ha aconseguit la seva saviesa i, com a persona madura (ancià), aconsegueix la llum per a il·luminar el seu camí.

El número 36

Segons antigues tradicions Xineses, 36 són els esperits benefactors Celestials que presideixen el món.

Aquests 36 esperits o guies estan representats en el zodíac xinès, cada secció de deu graus del Zodíac està sota el control d'aquests esperits semi divins que el presideixen i, junts, formen el gran principi Yang, representat en el budisme pels 36 préssecs o els 36 esperits benefactors.

El número 72

I el número 72 són els esperits malignes Terrenals, els 72 estels diamant de la Terra que estan a càrrec del seu govern i que junts representen el gran principi Yin.

Són les 72 flors de prunera que simbolitzen aquests esperits de la Terra, que juntament amb els 36 formen el número 108, número que simbolitza la unió entre aquests dos ordres d'éssers espirituals que, quan s'uneixen, són considerats els representants de totes les coses, visibles i invisibles, al Cel i a la Terra.

Des del punt de vista d’aquestes filosofies xineses, l'ésser humà està compost d'un cos i una ment. De l'equilibri d'aquestes dues parts, dependrà la seva salut. Si el cos no està sa, la ment tampoc ho estarà i, viceversa, si la ment no està sana, el cos no tindrà bona salut.

El cos es pot enfortir a través de una bona alimentació, descans i l'exercici adequat. En aquest sentit, el QiGong és ideal perquè busca equilibrar i enfortir l'organisme a través del moviment (Jing), la respiració (Qi) i la concentració mental (Shen), els “tres tresors”.

La ment és un dels aspectes mes importants pel que fa a l'equilibri de la salut. Quan diem ment, ens referim principalment al que entenem per “idees o pensament” (en xinès Yi) i “sentiments” (en xinès Xing). L'estat mental d’equilibri perfecte seria aquell en què les idees i les emocions estan en perfecta harmonia, però moltes vegades no és possible i per això es busca, a través de certes pràctiques com el QiGong, l'equilibri entre aquests dos factors i, així, aconseguir un estat espiritual de salut i saviesa.

Per a aconseguir l'equilibri màxim, segons aquestes filosofies orientals, s'hauria de buscar l'absència de l'activitat mental, encara que sempre hi haurà una petita activitat mental, de pensament, ja sigui en el pensar en el mateix estat de repòs o d'atenció. Si l'haguéssim de representar amb un número, aquest estat mental seria el 0, el cercle, el finit o limitat, com la ment.

I l'1 seria el moviment d'aquesta ment quan comença a pensar i, a partir d’aquell moment, sorgeix la dualitat o el 2, i d'aquí neix la voluntat que és el 3.

Les 18 palmes de Luohan, és un exercici de QiGong el seu nom prové dels 18 deixebles inicials de Buda, però també, pot designar dos cicles complets perfectes perquè 9 + 9 = 18. I la suma de 18, 1+8 = 9 volent representar un cicle perfecte.

Són diverses les claus que es troben dins d'aquest exercici i del sistema Luohan Gong, moltes d'elles ensenyaments budistes i que llancen llum a un assoliment de tipus espiritual. Només has d'estar despert i observador. Quan, cerques dins d'aquest context, la teva actitud i sentiment al realitzar aquest exercicis canviarà i serà molt més profund.

Autor : Sifu Sebastián González